Disclaimer

Home » Disclaimer

Disclaimer AluminiumJON

NL – Deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie op het tijdstip van ontvangst of na verloop van tijd nog juist is. Aluminiumjon is dan ook niet aansprakelijk voor gevolgen van acties die worden ondernomen op basis van deze site.

Overname van informatie is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door de direktie van Aluminiumjon. Deze site bevat verwijzingen naar sites van derden. Aluminiumjon is niet verantwoordelijk voor deze sites of hun inhoud.


 

UK – This website has been prepared with the greatest of care. However, we are unable to guarantee that the information contained on this site is correct at the time of receipt, or that it remains correct over time. Aluminiumjon is not therefore liable for the consequences of actions taken on the basis on this website.

Information on this website may only be copied with the prior approval of the management of Aluminiumjon. This site contains links to third-part websites. Aluminiumjon is not responsible for these websites or their content.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This