NL - Deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie op het tijdstip van ontvangst of na verloop van tijd nog juist is. Aluminiumjon is dan ook niet aansprakelijk voor gevolgen van acties die worden ondernomen op basis van deze site.

Overname van informatie is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door de direktie van Aluminiumjon. Deze site bevat verwijzingen naar sites van derden. Aluminiumjon is niet verantwoordelijk voor deze sites of hun inhoud. 


 

DE - Diese Website wurde mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Wir können jedoch nicht garantieren, dass die Informationen zum Zeitpunkt des Empfangs oder nach einiger Zeit noch korrekt sind. Aluminiumjon haftet nicht für die Folgen von Handlungen, die auf Grundlage dieser Website durchgeführt werden.

Das Übernehmen von Informationen ist nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Geschäftsleitung von Aluminiumjon erlaubt. Diese Website enthält Links zu Websites Dritter. Aluminiumjon ist nicht für diese Websites oder deren Inhalt verantwortlich.


 

UK - This website has been prepared with the greatest of care. However, we are unable to guarantee that the information contained on this site is correct at the time of receipt, or that it remains correct over time. Aluminiumjon is not therefore liable for the consequences of actions taken on the basis on this website.

Information on this website may only be copied with the prior approval of the management of Aluminiumjon. This site contains links to third-part websites. Aluminiumjon is not responsible for these websites or their content.


 

RU - Данный сайт создавался со всей тщательностью. Однако мы не можем гарантировать точности предоставленной на сайте информации на момент его посещения или по прошествии некоторого времени. Компания Aluminiumjon также не несет ответственности за последствия действий, предпринятых на основании опубликованной на сайте информации.

Использование информации разрешено исключительно с письменного согласия дирекции компании Aluminiumjon. Данный сайт содержит ссылки на сайты третьих лиц. Компания Aluminiumjon не несет ответственности за эти сайты и их содержание.

 

Contact

E: info@aluminiumjon.nl

T: +31297  870541

M:Alleen spoed: 06 - 54785256 [24/7]

Openingstijden verkoop: Per 1 April  2019

Maandag 08:00 - 17:00 uur
Dinsdag 08:00 - 17.00 uur
Dinsdagavond 17.00 - 21.00 uur
Woensdag 08:00 - 17:00 uur
Donderdag 08:00 - 17:00 uur
Vrijdag 08:00 - 17:00 uur
Zaterdag

10.00 - 15.00 uur

SocialJon

Wij maken actief gebruik van Facebook, Twitter en YouTube. Volg ons en blijf zo op de hoogte!

 

facebooktwitteryoutube

 

AluminiumJon Nieuws

  • Update landingsvaartuig voor de Game Changer.
    inmiddels staat ons de ons geleverde boot op het dek.

     

    IMG 9407 800x533 2